JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
AUGUSTIN MANNERHEIM
LIVSKÄLLA UR DÖDEN SPRUNGEN
© Augustin Mannerheim, 2011
KONTAKT: autor_eter@ordfabriken.org
ANSVARIG UTGIVARE: Gunnar D Hansson
GRAFISK FORM: Dick Claésson
LJUDINSPELNING: Jonas Ellerström & John Swedenmark
publicerad i samarbete med ellerströms förlag den 26 mars 2011
LIVSKÄLLA UR DÖDEN SPRUNGEN är anpassad för Firefox 3
Autor Eter, 2011