1. Maurice de Guérin dog den 19 juli 1839, inte fyllda 29 år. Hans litterära kvarlåtenskap består av ett antal färdiga och ofärdiga dikter, en hundrasidig dagbok, korrespondens, som till dels hittades i rökrummet på en västgående atlantångare, och så, den av George Sand postumt utgivna, Le Centaure, en prosadikt om knappt 10 trycksidor.

::: 2 :::
Maurice de Guérin.