13. Totalsumman av Jordens ekosystem är den stora Biosfären. Det finns också mindre. Konstnären Tue Greenfort har i verket Closed Biosphere (2003) med vatten och alger i en PET-flaska skapat en biotop som i skrivande stund är inne på sitt sjätte levnadsår. Titeln är tautologisk eftersom alla biosfärer, inklusive Gaia, är slutna, men markerar just detta, att varje livsrum har en omslutande vägg som inte kan penetreras. Greenforts biosfär behöver visserligen ljus och värme utifrån för att överleva och betraktaren kan genom plasten iaktta allt det som sker därinne i flaskan. Det går att skymma ljuset, det går att trycka handen eller nästippen mot flaskväggen, vi kan se vad som försiggår därinne, men i övrigt kan de två biosfärerna inte beröra varandra. Greenforts verk är inte ensamt till sin utformning, i decennier har biologer sökt skapa biosfärer med 100 procentig verkningsgrad, som modeller för ekologiska teorier eller bara till tidsfördriv, men också utifrån rent handgripliga ingenjörstekniska behov. Den långa rymdresan kommer att ställa stora krav på skeppets livsuppehållande system. Föda, vatten, syre. Allt måste kunna återvinnas och förnyas i ett slutet kretslopp för att astronauterna skall slippa dö av brist eller kvävas av sina egna restprodukter. Att Greenforts biosfär dubbas till konstverk handlar uteslutande om dess kontext och placering, ungefär som Duchamps urinoar, de sammanhang som likt dikten, med Arnolds ord, skänker oss en fullständig, ny och innerlig känsla för tingen och vårt förhållande till dem. Greenforts biosfär skulle mycket väl ha kunnat stå som ett bortglömt examensarbete på en hylla på någon biologisk institution, oberörd, med sina mikroorganismer myllrande och förökande sig som i Wells vattendroppe – lika oberörda. Ungefär som en bok behåller sitt tankeinnehåll och sin berättelse oavsett om den blir läst eller ej. Och om läst, och det må vara snabbt eller misstroget eller med glödande entusiasm, så ändras likväl inte ens det minsta kommatecken eller mellanslag i texten.

::: 14 :::
Tue Greenfort: Closed Biosphere (2003)