14. Carceri d’Invenzione, de inbillade fängelserna, ritades av Giovanni Battista Piranesi vid 1700-talets mitt, jämsides med återgivningarna av den antika romerska arkitektur han älskade och beundrade. Det är som om Carceri i sina två utgåvor är den kontrafaktiska skuggan till den befintliga världen. Ungefär femton år skiljer upplagorna åt, konstnären har nått större skicklighet, detaljrikedomen har ökat, men den andra utgåvan av planscherna har en långt mörkare ton än den första. Mera rök, svindel, alltmer förskjutna perspektiv och det som tidigare bara var att se som de gudalika konstruktörernas kvarlämnade byggnadsmaskiner har nu alltmer kommit att likna och bli – tortyrinstrument. Med sin tids allt annat än storslagna fängelsehålor har Piranesis fantasier ingenting gemensamt, däremot lär Carceri ha inspirerat George Dance när denne på 1770-talet ritade det nya Newgate-fängelset i London.

::: 15 :::
Giovanni Battista Piranesi:
Titelbladet till Carceri d’Invenzione (andra upplagan, ca 1760)