8. Om kentaurerna var skyter och perser, så var de beväpnade med bågar. Om Herakles i tidernas morgon gett sina skytiska barn sin båge, då var det han, hjälten & förhärjaren, som hade satt dessa vapen i händerna på de vilda kentaurerna. Vid Thermopylae flög persernas pilar i sådan mängd att de sades förmörka solen, till vilket de spjutbeväpnade spartanerna lakoniskt svarade att det skulle bli skönt att få slåss i skuggan.

Perserna menade att en mans viktigaste färdigheter var tre. Två var att kunna rida och att skjuta med båge. Den tredje var att alltid tala sanning.

::: 9 :::
Exempel på den subtila symbolik som utmärker filmen 300 (2006).