Erik Andersson
SKUNKE
Inventering av ladugårdsbeståndet
i Hemsjö socken, Kullings härad, Västergötland

ÅSA–BJÖRKHEM
FLASKULLEN/BERGSJÖHOLM–FÄRJENÄS
ERIKSBERG–HULKÅS
FURUBERG/KRISTINEDAL–SANDVIK/HJULSJÖDAL
SÄVEDAL–TÅNGEN
VÄSTERDAL–ÖSTERDAL
LÄRKETORP–BOKÖ [BÅT]
RINGLINJEN
KARTAN SOM PDF FÖR UTSKRIFT
HEMÅT