Erik Andersson
SKUNKE
Inventering av ladugårdsbeståndet
i Hemsjö socken, Kullings härad, Västergötland

VARFÖR JAG TALAR
SKUNKEN I LITTERATUREN
SKUNKECENTRUM HEMSJÖ
SPEGELREFLEXKAMERAN
NÅGOT OM NAMN
SCHEMATISK KARTA ÖVER HEMSJÖ SOCKEN MED BILDER
HEMÅT
KOLOFON

© Erik Andersson, 2010
KONTAKT: autor_eter@ordfabriken.org
ANSVARIG UTGIVARE: Gunnar D Hansson
SKUNKE är anpassad för Firefox 3
GRAFISK FORM: Dick Claésson & Schleiermacher
KARTOR OCH FOTOGRAFIER: Erik Andersson
SKUNKE PUBLICERADES DEN 6 DECEMBER 2010
Autor Eter, 2010