II:2

                                                                             (den helige ande)

Walter J. Ongs Orality and Literacy är en sammanfattning av skriftlighets- och muntlighetsforskningen fram till 1982 – inklusive författarens egen forskning under flera decennier. Boken ger en god översikt. Men den driver också – i nära anslutning till några föregångare, främst kanske McLuhan – en egen tes. Eller kanske riktigare: den har en egen historietolkning som något tillspetsat skulle kunna kallas »teknologisk determinism». Mediateknologierna från antiken och framåt omstrukturerar våra medvetanden. Och detta är en irreversibel process, fylld av kunskapsteoretiska syndafall och medvetandeutvidgningar. Jesuitpatern Ong ser inget hotfullt i motsättningen mellan andlighet och teknologi. Det förefaller som om det ytterst skulle vara en bestämd skapelseplan bakom denna utveckling. Datorerna gör oss inåtvända, samtidigt som vi tror att vi med deras hjälp blivit mer utåtvända. Vägen är utstakad. Paradoxerna blir allt mer sublima. Den Helige Ande har inget emot nya programvaror. För att kunna rädda sin tes om »teknologiseringen av ordet» tvingas Ong uppfinna ett nytt begrepp för den nya »post-typografiska» era vi befinner oss i: »sekundär muntlighet». En term som utmärkt väl passar Ongs synsätt, men som av andra kommit att uppfattas som djupt problematisk.

::: Vidare till nästa avsnitt