Vid en första anblick finns där ingen skillnad. Det ena liknar det andra med fullständighet. Landskapet är detsamma. Vägen är densamma. Himlen är densamma. Stolparna och träden är desamma. Byggnaderna är desamma. Fönstrens rader löper jämnt och likadant. Allt är likalydande och det ena sammanfaller med det andra. Inget skiljer. Inget tycks vid en första överblick vara annorlunda, vara olikt, av en annan art. Den sorgfälliga blicken, det samvetsgranna, omtänkta ögonsiktet finner det som går åtskils, det som är skiljaktigt och olikt. Den tåliga blicken, den långmodiga, dröjande, saktfärdiga blicken finner det som är annorledes, som är den sära, egna och sällsamma olikformigheten.
10:18, text på kortet: Hospital for the Insane, Dubuque, Iowa. 18039. – – – 10:19, text på kortet: Hospital for the Insane, Dubuque, Iowa. 18039. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009