En skala över de relativa dimensionerna hos olika föremål vilka vi iakttaga eller mäta. Tillverka denna som en väggfast hylla. Snickra den enligt mått som den väldigaste hylla och res därefter ett rum eller en sal runt denna. På dess hyllor, säg av björk eller fur, uppställa prov på föremål från de mycket stora och därefter ner till de mycket små. Ställa de mycket små föremålen längst ner och de mycket stora längst upp närmast taket. Märka den mittersta hyllan med noll och där lägga ett pennstift och en centimeter, möjligen sågad ur en tumstock. På hyllan ovanför denna en handsbredd, tio centimeter. På hyllan ovanför denna mindre möbler, etthundra centimeter. På hyllan ovanför denna bredden av en gata, etttusen centimeter. På hyllan ovanför denna höjden av ett högt torn, säg tiotusen centimeter. Och därefter som förut. På hyllan under den mittersta lägga en bit kartong, en millimeter sågad ut ur en tumstock. På nästa hylla ett hårstrå och så följande vartefter. Närmast golvet atomkärnor. Några hyllor upp atomer. Ovanför dem molekyler. Ovanför dem bakterier. Ovanför dem en hårsmån, tjockleken av ett hårstrå. Tjockleken av tunn kartong. Tjockleken av ett pennstift. En handsbredd. En stol. En gata. Ett torn. En lång järnvägssträckning. En avlägsen utsikt. En ännu längre tågresa. Jordens diameter. Månens avstånd. Solens avstånd. De närmaste stjärnorna och de stjärnor som är allra längst bort.11:20, text på kortet: Harmless Insane Asylum. Waterville. Kings Co. N. S. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009