Röster som komma från bröstet och ibland stanna kvar vid vänstra örat.
Röster utanför örat som viskningar.
Röster överallt i kroppen, i hjärtat, i magen och i benen.
Röster utanför fönstret.
Röster som komma upp från golvet.
Röster som ropa inuti väggarna.
Röster som först höras långt ifrån och sedan komma helt nära.
Röster som komma från taket och virvla omkring i rummet.
Röster som gå från det ena örat till det andra.
Röster som fylla huvudet och halsen och tränga ut genom munnen.
Röster som komma från alla håll och söka att överrösta varandra.
16:29, text på kortet: 2nd Hosp for Insane, Spencer W.Va. – – – stor version
av bilden här
.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009