[...] skeden på ett visst avstånd från bordets kant och glaset, tallriken och skeden, glaset på ett visst avstånd från skeden, glaset, kanten och tallriken på ett visst avstånd från glaset, golvet på ett visst avstånd från foten, stolen på ett visst avstånd från bordet, kanten, skeden på ett visst avstånd från tallriken och glaset, handen på ett visst avstånd från kanten, stolen på ett visst avstånd från foten, kanten på ett visst avstånd från tallriken och skeden, handen på ett visst avstånd från tallriken och bordet, kanten, skeden på ett visst avstånd från glaset, handen [...]


19:36, text på kortet: State Hospital for Insane, Mt. Pleasant, Iowa. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009