Endast gå längs stenplattornas raka, vita band. Blomstren, buskarna, träden står där de skall stå och frågar inte. Gräset växer över marken där det är satt att växa och strider inte och är inte gensträvigt, är inte dorskt. Och vattnet håller sig innanför sina planade, kaklade kanter och tredskas inte, fejdar inte, spjärnar inte emot. Sätta ner stegen på de raka, vita banden. Inte se ut mot den täta skogen. Inte se upp mot den ljusa himlen. Huset kommenderar, huset befaller och styr och viker sig symmetriskt ut mot sina kanter.


2:4, text på kortet: Asylum, Richland Center, Wis. B1719B2 Published by H. G. Zimmerman & Co. Chicago. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009