Åkrarna och vägen. Åkrarna och vägen. Byggningen som skiljer dem, som utgör skiljelinjen. Dagern faller in mot porten. Tvära, skarpa skuggor. Misskundslöst, jämnt, obevekligt ljus. Genom de många rummen, genom långa korridorer, genom djupa salar. De, som med tårar så. Genom långa korridorer, genom, in mot den öppning som är vänd bort, vänd dädan, vänd ifrån. Över den vida åkern, som skärs av längs kanten, men som i det oändliga livet sträcker sig ut över horisonten. Gå åstad och gråta och bära ut ädel säd. Över den vida åkern faller gryningsljuset. Gyllene, fridsamma stråk. Saktmodigt, milt och tillgivande ljus. Åter med glädje. Vägen in mot byggningen och genom djupa salar, rum och långa korridorer och in mot den vidsträckta, skimrande åkern. De, som med tårar så, skola med fröjd uppskära; de gå åstad och gråta och bära ut ädel säd, de komma åter med glädje och bära sina kärvar.22:40, text på kortet: County Asylum for the Insane, Appleton, Wis. Made in Germany. A. C. Bosselman & Co., New York. – – – 22:41, text på kortet: Outagamie County, Insane Asylum. Appleton, Wis. Published by Downer's Pharmacy, Appleton, Wis. Printed in Germany. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009