Kalla på själ, så trött och tung
Och låt min trötta kropp i ro
Min kropp sig böjer, trött och tung
Trötta på allt vårt eget


Kring nejden spörjes gråt och sorg
Om aftonen är pust och gråt
Här nere är en smärtans dal
I nödens högsta smärta


Tänk: tiden snart förbyter sig
Jag gläder mig åt tidens fart
O må vi märka tidens flykt
Och tiden allt fördriver


Och tårars säd blir glädjens skörd
Den rätta glädjen giva kan
Till sist en evig glädje få
Vår glädjes stund upprunnit


24:45, text på kortet: State Colony for the Insane, Gardner, Mass. Copyright 1905 by George L. Minott, Gardner, Mass. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009