Allt kan brukas. Spån och splint och slagg. Flitter, flisor och flarn. Sinder och skarn och skrap och rask. Allt kan brukas till att fylla ut världen. Krollsplint, hö och halm. Skärvor och splitter. Stjälk och blast. Inget finns som inte kan brukas till att fylla upp där det är tomt och ofyllt. Bråte, ris och lump. Skravel och grus. Aska och varp. Den återstod finns ej som ej kan brukas till fyllnad och grund. Och allt som är tunt, fint och lätt, som ångan, lysgasen och röken brukas till att fylla molnens flyktiga och skira stoder.3:6, text på kortet: Superior, Wis. Douglas County Insane Asylum. Published by Russell Bros., Superior, Wis. No. 34162. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009