I juli 1849 publicerar American Journal of Insanity ritningarna över det planerade mentalsjukhuset i Trenton, New Jersey. Arkitekten John Notman prisas för sitt nytänkande där sjukhusanläggningen planeras helt i enlighet med läkaren Thomas Kirkbrides teorier kring den låga, linjära byggnaden som mest gynnsam för vård av sinnessjuka. Trenton är det första sjukhus som byggs med den för amerikanska mentalsjukhus sedermera karakteristiska flacka, symmetriska V-konstruktionen, där flyglar sträcker sig bakåt, utåt från en större central byggnad; en konstruktion som också gör det enkelt att bygga ut sjukhuset med nya flyglar utan att störa verksamheten i den befintliga byggnaden. Trentons mentalsjukhus placeras i ett naturskönt, avskilt område. Dess intendent Horace Buttolph skriver: »Vilande mitt i Delawaredalens skönaste natursceneri, förenande alla de intryck som människans konstfärdighet och skicklighet kan befalla till att välsigna, lindra och återställa de vandrande intellekt som samlas i dess famn, kan staten stolt peka på detta sjukhus som ett ädelt exempel på den barmhärtighet vilken, ut ur det höga, sprider sig i välsignelser över de fattiga och olycksdrabbade.» Byggnaden placeras högt upp på en kulle; en placering som anses fördelaktig då den erbjuder patienterna fri utblick mot horisonten. Man följer här den brittiske läkaren W. A. F. Brownes rekommendation: »Om byggnaden placeras på en höjd eller en sluttning, är fördelarna oräkneliga. För många av dem vars förståndsmässiga vägar till glädje är för alltid stängda, bereder det vidsträckta landskapet självt en källa till välbehag.» Den flacka V-konstruktionen erbjuder mesta möjliga utsikt åt störst antal patienter, då i jämförelse med mer traditionella H-formade eller kvadratiska byggnader. Buttolph skriver: »Från en byggnad med denna form är utsikten över landskapet synlig för patienter i alla delar av huset, vilket inte i samma utsträckning är fallet hos andra nämnda former.» Redan två år efter att sjukhuset öppnat sina dörrar är avdelningarna överfulla och nya flyglar byggs.

Mellan åren 1907 och 1930 styrs Trentons mentalsjukhus av läkaren Henry Cotton, vars övertygelse om att själsliga åkommor orsakas av dolda infektioner i kroppen, leder till att patienternas tänder rutinmässigt dras ut. Om detta inte hjälper avlägsnas deras testiklar, äggstockar, gallblåsor, mjältar, livmödrar, ändtarmar med mera i jakt på infektionskällan – med höga dödstal som följd. Efter att han fått hård kritik och lidit ett nervöst sammanbrott drar Cotton ut sina egna tänder, och förklarar sig därefter som frisk.

Antalet intagna på sjukhuset är som störst i mitten av 1950-talet då över fyratusen patienter listas som permanent boende inom dess väggar. Idag drivs en del av byggnaden ännu som mentalsjukhus med fyrahundra patienter, medan andra delar lämnats åt förgängelsen.

Trentons mentalsjukhus idag.30:55, text på kortet: State Insane Asylum, Trenton, N. J. – F. G. Tomme Co., Orange N. J. Made in Germany. 370. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009