Träden och buskarna samlar sig på andra sidan vägen. För var timma går de ett steg närmre, sluter sig allt tätare och nalkas. Träd och buskar sluter sig samman till en dunge, en skog som vandrar och snart skymmer horisontens smala linje. Över fälten, in från alla himlastrecken kommer de och samlas. Rör sig sakta upp mot vägen. Rör sig omärkligt och når snart vägen, når snart över vägen, når snart fram till huset och dess port. Himlen är alltjämt fylld av ett märkligt blått ljus som vilar orörligt och stilla.


30:56, text på kortet: Insane Asylum and Almshouse, Lancaster, Pa. The Valentine & Sons’ Publishing Co., Ltd., New York. Printed in Great Britain. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009