Grundstenen till Northampton Insane Hospital lades den 4 juli 1856. Två år senare öppnades sjukhuset för 228 patienter. Avdelningarna blev snart överfulla och nya flyglar lades till byggnaden. Antalet intagna växte stadigt år för år, och kom att nå en topp 1964 då sjukhuset härbärgerade 2657 patienter; och mycket mer än härbärge – tak över huvudet – erbjöds då inte längre. År 1993 lämnade de sista elva patienterna byggnaden, som då genast dömdes ut. I november 2000 genomförde konstnären Anna Schuleit ljudinstallationen »Habeas Corpus» i de förfallna byggnaderna. Etthundratvå högtalare installerades i korridorer och salar, och Bachs »Magnificat» fyllde de mer än hundraåriga rummen, till minne av de namnlösa och bortglömda som fyllt denna och så många andra institutioner. Sjukhuset revs sju år senare. På området tros finnas så många som tolvhundra omärkta gravar.


Shaun O'Boyles bilder av sjukhuset innan det revs. – Anna Schuleits sida om installationen.
31:57, text på kortet: Northampton Insane Hospital. Northampton, Mass. S. 455 J. W. Heffernan, Stationer, Northampton, Mass. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009