»Det är för deras skull, de som nu vistas på Jacksonvilles sinnessjukhus som jag avger följande vittnesmål till allmänheten, med förhoppning om att det skall väcka folkets vilja att sörja för något slags botemedel mot existerande missförhållanden. [– – –] Denna byggnad tycks mig mer en straffanstalt än en plats för helande. Jag har ofta hört patienterna säga 'detta är ett masslakthus'! Och det ligger mer sanning i detta yttrande än vad folket borde tillåta. De begraver de döda om natten, utan någon vidare religiös ceremoni än den som bereds det oskäliga kräket. Vi kan höra likvagnen köra runt huset om natten för att begrava de fångar vilka dött av missförhållanden, och deras rumskamrater får ej veta, ibland flera månader i sträck, vad som har blivit av dem, då det heter att de har åkt hem, när de har rest till sina tysta gravar.»

Vittnesmål från en tidigare intagen på Jacksonville Insane Asylum, maj 1867.


36:67, text på kortet: Insane Asylum Jacksonville, Ill. 16 "Made for dealers every where" By Ritchie Bros., Centralia, Ill. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009