landet utgörs till största delen av jord som frambringar ingenting av nytta eller av värde och även metallrikedomen har blivit ofantligt överdriven silver och bly kan brytas men inte i några mängder och med ett klimat så torrt att knappt inga växter kan trivas och till större delen en ogästvänlig torr öken där floderna faller ut i den stora saltsjön floderna som upprinner på de högsta bergen och de höga bergskedjorna mellan vilka ligger vidsträckta högslätter även de till största delen bestående av mer eller mindre förvittrade bergarter och floderna som upprinner på de högsta bergen flyter så gott som alla genom djupa hålvägar med tvärbranta sidor ofta ända till flera tusentals fot under den omgivande markens fåriga yta det är ett gott land att resa ifrån säger de själva det är ett gott land att resa ifrån förlåt mig att jag skrivit detta med blyerts men intet annat fanns att tillgå38:70, text på kortet: State Insane Asylum, Provo, Utah. Frank H. Leib. Publ. Salt Lake City. No. 1707. – – – 38:71, text på kortet: State Mental Hospital, Provo, Utah. 781 Published by Souvenir Novelty Co., Salt Lake City, Utah, Made in U. S. A. – – – 39:72, text på kortet: 486 – State Mental Hospital, Provo, Utah. Edward H. Mitchell, Publisher, San Francisco. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009