Närd av levande bränsle.
Brand vid ett mentalsjukhus i Illinois och sjutton liv förlorade.


Kankakee, Ill., Jan. 19. – Omkring klockan fyra igår morse upptäcktes att södra avdelningen, en fristående avdelning av östra Illinois sinnessjukhus stod i brand, och innan de intagna kunde varnas var hela byggnaden fylld med het och kvävande rök. Nattvakten som upptäckte elden slog genast larm, men lågorna, vilka hade sitt ursprung vid värmepannan, drogs genom nätverket av rör och genom korridorerna och trapphusen till varje del av den till undergång dömda byggnaden. Morgonen var bitande kall och en genomträngande vind svepte ner från norr och frös in i märgen de olycksaliga existenser vilka halvklädda tvingades att trotsa elementen. Skötarna sökte desperat lugna de sinnessjuka vilka sprang skrikande genom de brinnande korridorerna, och flera av de modiga männen satte sina egna liv på spel för att rädda sina skyddslingar från en fruktansvärd död. Nära nog alla patienterna vägrade samverka i de försök som gjordes att rädda dem, och undsattes endast genom att de släpades ut ur lågorna och hindrades från att återvända. En man rusade tre gånger tillbaka efter det att han räddats och omkom slutligen. De sängliggande patienterna flyttades och placerades på angränsande avdelningar. Alla de räddade patienterna är gamla och orkeslösa och två av dem väntas inte överleva den fruktansvärda påfrestning de gått igenom. De flesta av skötarna förlorade alla sina kläder, men fortsatte modigt kampen att rädda patienterna endast iklädda sina nattkläder. William Reid, en äldre skötare, tidigare vid ett engelskt sjukhus, räddade tjugofyra patienter och James Coyne, en intagen, räddade fyra patienter. Han blev själv skadad. Följer namnen på offren: Henry Brown, Rock Island. H. W. Belden, Galesburg. George Bennett, Morris. Joseph Colbert, Chicago. Orlando Ellis, Pontiac. J. W. Galloway, Macoupin. Thomas Hickey, Springfield. Matthew Hague, Chebanse. T. Hachner, Stevenson County. Thomas Herely, Chicago. John Johnson, Vermilion. Michael Jordan, Chicago. J. Nathan, Chicago. A. Ranyard, Winnebago County. C. Strotz, Chicago. J. W. Tyler, Chicago. F. Weymouth, Putnam County. Sjutton kroppar är återfunna. Kvarlevorna, med ett undantag, fyllde inte ens en hatt. Kvarlevorna av tio män låg på ett litet bord, två kvadratfot stort. – The Weekly Wisconsin Milwaukee, 28 januari, 1885.Rymmare funnen under jord.

Kankakee, Ill., Sep. 29. – Den patient som sedan drygt ett år tillbaka trotts vara på rymmen från Kankakees sinnessjukhus återfanns igår i ett okänt rum under sjukhusbyggnaden. Rummet tillkom troligtvis genom missförstånd då den väldiga byggnaden restes, och tillslöts av allt att döma då arkitekten H. W. S. Cleveland själv inspekterade sjukhuset strax innan dess öppnande i september 1879. Den förrymde patienten, som av läkarna sägs vara beskedlig och harmlös, har i det fördolda, sannolikt med hjälp av andra patienter och möjligen även med bistånd från någon bland sjukhusets anställda, inrett det gömda rummet med en full uppsättning möbler, ett antal bokhyllor, tavlor på väggarna och en järnkamin vars rör anslutits till sjukhusets ledningssystem. Han säger sig själv ha levt i högsta välmåga och inte saknat något. Rummet kommer nu åter att tillslutas och rymmaren återbördas till den avdelning där han tidigare vistats. – Kankakee Sentinel, 2 oktober, 1885.Tände eld på sig själv.

Kankakee, Ill., Aug. 6. – Medan skötarna vid Kankakees sinnessjukhus förberedde patienterna inför en nöjestillställning igår kväll, gick fröken M. L. Cooper, sänd till sjukhuset från Will County för fyra månader sedan, fram till en gaslåga och tände där eld på ett brev hon tog upp ur fickan, satte eld på sina kläder, och brändes till döds, trots alla ansträngningar att rädda henne till livet. – The New York Times, 7 augusti, 1886.
Klämd till döds i urverk.

Kankakee, Ill., Apr. 15. – John Bennett, trettioåtta år gammal och sedan ett antal år tillbaka intagen på sinnessjukhuset i Kankakee, klämdes igår till döds i urverket vilket driver klockan i sjukhusets välkända torn. Bennett hade tidigare försörjt sig som urmakare och även under sin vistelse på sjukhuset gjort sig känd för att kunna laga alla sorters kugghjulsdrivna mekanismer. Bennetts sjukdom sägs ha haft sitt ursprung i hans yrke, vilket gör hans bortgång än mer tragisk. Sjukhusets klocka förblev stående på hans dödsögonblick i ett antal timmar, men den uppges nu åter gå rätt. – Kankakee Sentinel, 16 april, 1889.
Gammal trapetsartist drunknad.

Chicago, Aug. 27. – Samuel Haynes, sextiofem år gammal, intagen på sinnessjukhuset i Kankakee, gick i floden igår och drunknade. Haynes var välkänd som »Senyah», trapetsartisten. Han introducerade den flygande trapetsen och uppvisade numret första gången i det gamla operahuset i Crosby. Efter att han skadats vid ett fall blev han tryckeriarbetare, och försökte sedermera andra företag, vilka alla misslyckades. För omkring två år sedan uppvisade han tecken på sinnessjukdom och fördes till sinnessjukhuset i Kankakee. – The New York Times, 28 augusti, 1900.
42:77, text på kortet: Greetings from Kankakee, Ill. Main Bldg. Ill. East Hospital for the Insane. [oläslig initial] C. Kropp, Publ., Milwaukee, No. 1. – – – 42:78, text på kortet: Ills. Eastern Hospital for the Insane, Kankakee, Ill. Printed in Germany. Published by Koelling & Klappenbach, Chicago. No. 349 for Roy & Rondy, Kankakee, Ill. – – – 43:79, text på kortet: Greetings from Kankakee, Ill. Main Building Illinois Eastern Hospital for the Insane. Published by Walter C. Schneider, Kankakee, Ill. Made in Germany. – – – 43:80, text på kortet: Eastern Illinois Hospital for the Insane. Made in Germany. A. C. Bosselman & Co., New York. – – – 44:81, text på kortet: Greetings from Kankakee, Ill. Main Entrance, Hospital. Published by Walter C. Schneider, Kankakee, Ill. Made in Germany. – – – 44:82, text på kortet: View in Grounds and Main Building, Eastern Illinois Hospital for Insane Kankakee. Ill. 792 C. L. Williams Photœtte, Bloomington, Ill. – – – 45:83, text på kortet: North Wing Main Bldg. Eastern Hospital for Insane. Kankakee, Ill. 6312. – – – 45:84, text på kortet: Main Bldg., Ill. East Hospital for the Insane, Kankakee, Ill. – – – 46:85, text på kortet: Illinois East Hospital for the Insane by Moonlight, Kankakee, Ill. 2249. Roy & Rondy. Publ., Kankakee. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009