Under den stora översvämningen 1951 låstes grindarna upp och vi fick gå på rad ut till randen av vattnet. Det var floden som höjt sig högt över sina bräddar. Nu var allt ett enda vatten. Där det förut funnits åkrar, ängar sköljde det silvergrå, flimrande, ändlösa vattnet. Vi fick stapla sandsäckar till murar, värn, till skydd och barrikader. Kasta dem emellan oss och stapla dem högt, slutet, tätt. Det fanns då ingen skillnad mellan oss och alla andra. Det fanns inga dörrar, rum. Vi staplade sandsäckar för att hindra det stigande vattnet. Sedan återvände vi till huset som jag målat rött.55:99, text på kortet: State Insane Hospital, Topeka, Kans. Made in Germany 248/273. – – – 55:100, text på kortet: State Insane Asylum, Topeka, Kansas. 1936. On line of »Rock Island System.» 1936 Brown News Co., Kansas City, Mo.. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009