Byggnaderna sträcker sig ut över många årstider och år och tunnland.

Är desamma, men skiljer sig en ifrån den andra, men är sammanbundna av gångar och stråk och prång och leder.

Vägen ändras. Marken ändras. Himlen ändrar färg och fönstrens spegling. Byggnaderna är alltjämt, ständigt, stadigt desamma.

Deras vida sträckning innefattas, omsluts aldrig av synvidden. Horisonten skyms av mångfaldiga rum och salar.

Molnen är så tunna, gräset är så grönt och snön så vit.

Väggarna är desamma och oräkneliga deras stenar.60:108, text på kortet: North Building. Connecticut Hospital for the Insane. Middletown, Conn. S. 319 Published by J. A. Broatch. S. Langedorf & Co., New York. – Germany. – –  – 60:109: text på kortet: North Building Conn. Hospital for Insane, Middletown, Conn. 16966 Made in Germany. The Robbins Bros Co., Boston, Mass. – – – 61:110, text på kortet: Main Building. Connecticut Hospital for the Insane. Middletown, Conn. S. 316 Published by J. A. Broatch. S. Langedorf & Co., New York. – Germany. – – – 61:111, text på kortet: Middle Building. – Connecticut Hospital for the Insane. Middletown. Conn. S. 318 S. Langedorf & Co., New York. – Germany.

– – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009