En människas dagar är som gräset.
Som gräset är en människas dagar.
Såning, växt och skörd.
Allt efter sina skiften.
Som gräset är en människas dagar.
En människas dagar är som gräset.
Och när vinden går däröver, är det icke mer, dess plats vet icke mer därav när vinden gått däröver.
Som gräset är en människas dagar.
En människas dagar är som gräset.
Allt efter dess skiften.
En människas dagar är som gräset.
Är som gräset och dess arter.
Lummel, tåg och gröe.
Losta, ag och starr.
Så är människans dagar.
Är som gräset.

 Fotografen Herbert Gehr besökte i augusti 1949, för tidskriften LIFEs räkning, Worcester State Insane Asylum Hospital. Några av hans bilder finns i LIFEs nätarkiv:


Woman sitting alone in room
During stress, patient is strapped
Patient lifting a table
Patient receiving treatment I
Patient receiving treatment II
Patient receiving treatment III
Doctors and researchers
Patient surrounded by men
Patient receiving hormone treatment
Patient resting on scales
Men sitting in 112 degree heat
Patient receiving insulin shock therapy I
Patient receiving insulin shock therapy II
Patients square dancing


62:112, text på kortet: State Insane Hospital, Worcester, Mass. Made in Germany for A. P. Lundborg, Worcester, Mass. 13394. – – – 62:113, text på kortet: Bloomingdale Insane Asylum, Worcester, Mass. Made in Germany. – – – 63:114, text på kortet: Hospital for the Insane, Worcester, Mass. E 6118 Germany. – – – 63:115, text på kortet: Worcester, Mass., Worcester Insane Hospital. The Hugh C. Leighton Co., Manufacuteres, Portland, Me. U. S. A. L301. – – – 64:116, text på kortet: Worcester Insane Hospital, Worcester, Mass. No. 1761a Published by The American News Company, New York-Lepizig-Berlin. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009