I essän »The Soul Remains» i boken Library of Dust (Chronicle Books, 2008) berättar Terry Toedtemeier att Oregon State Hospital år 1913 började kremera avlidna patienter, vilkas kvarlevor inte efterfrågats av anhöriga. Därtill exhumerades och kremerades kvarlevorna av alla patienter som begravts på sjukhusets kyrkogård sedan 1883. Askan förvarades i kopparkanistrar, vilkas ursprung inte är styrkt; ett rykte säger att de tillverkades av de intagna vid delstatens fängelser. Man tror att de flesta kanistrarna förseglades med lod bestående av 90 procent bly och 10 procent tenn. Under många år förvarades de i en av sjukhusbyggnadernas källare. Kanistrarnas nummersekvens börjar med 01 och slutar med 5121. År 1976 placerades de på furuhyllor i ett underjordiskt källarvalv som, troligtvis på grund av stigande grundvatten, översvämmades vid ett flertal tillfällen. År 2000 flyttades kanistrarna från valvet och placerades i ett förvaringsrum nära sjukhusets krematorium.

Boken Library of Dust är fotografen David Maisels bilder av de korroderade kanistrarna. På nära håll ser ytorna ut som en rymdsonds bilder från någon fjärran planet. Bergsformationer, öar, kontinenter i avlägsna, glänsande, metalliska oceaner. Färgspektrat tycks oändligt. Den gyllenröda kopparplåten är täckt av kuprit, malakit, azurit – kopparblommor som nu höljer de sedan länge hädangångnas cylinderformade askurnor.

Oregon State Hospital var inspelningsplats för filmen Gökboet. Flera av de då vid sjukhuset intagna deltar som statister i filmen. I början av april 2009 har rivning av sjukhuset påbörjats. Området genomskärs av ett omfattande system av tunnlar genomdragna av en smalspårig järnväg. I landskapet markeras dessa tunnlar av syrenfärgade glasprismor, infattade i marken för att släppa igenom ljus.

David Maisels bilder från sjukhuset.
Maisels fotoessä »Library of Dust» – Stoftbiblioteket.
65:117, text på kortet: State Insane Asylum, Salem, Oregon. M. Rieder, Publ., Los Angeles, Cal. and Dresden. No. 6904. – – – 65:118, text på kortet: South Wing of Oregon State Insane Asylum, Salem, Oregon. 10901 – Pub. by Patton Post Card Co., Salem, Oregon. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009