År 1921 byggs fyra paviljonger vid Elgin State Hospital for the Insane, ämnade som hem för krigsveteraner från amerikanska inbördeskriget och från första världskriget. År 1935 anlitas, som en del av F. D. Roosevelts »New Deal», arton konstnärer för att måla stora muralmålningar i flera av sjukhusets byggnader. Den första målningen färdigställs i februari 1936 i Pershing-paviljongen, hem för trehundra krigsveteraner. Målningen föreställer vävare i arbete, och är 44 fot lång och 6 fot bred. Chicago Daily Tribune berättar att man brukat dämpade nyanser av grundfärgerna för att undvika alltför upphetsande färgkombinationer. Målningen har sedermera övermålats. År 1948, den 11 april, dör en av det amerikanska inbördeskrigets sista veteraner – Robert Wilson, född in i slaveri den 13 januari 1836 i Richmond, Virginia – på sjukhuset. Wilson var en av åskådarna vid John Browns hängning i Charles Town 1859. Han tog värvning i Kompani H, Virginiainfanteriets sextonde regemente, den 9 oktober 1862 och avskedades den 31 maj 1863. Efter kriget blev han jordbrukare och verkade även som predikant. Han intogs på sjukhuset 1941 och kom där att ägna större delen av sin tid åt Bibelstudier. Robert Wilson ligger begravd på sjukhusets kyrkogård, rad 8, plats 335.68:122, text på kortet: Hospital for the Insane, Elgin, Ill. – – – 69:124, text på kortet: Main Building Northern Illinois Hospital for the Insane, Elgin, Ill. Pub. Expressly for S. H. Knox & Co. – – – 69:125, text på kortet: Three Roads to Elgin Ill. State Hospital in distance. A. E. & C. Electric R. R., C. & N. W. R. R., C. M. & St. P. R. R. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009