Vi är flera.
Vi är fler än en.
Vi räknar oss.
Vi räknar.
Och då är där alltid en för många.
Vi har flera röster.
Jag.
Och jag.
Och jag.
Och jag.
Och jag.
Vi talar en åt gången med olika, samstämmiga röster.
Ingen av oss är densamma, enskild.
Vi är alla jag.
Och jag är alla vi.
Vi vistas i det ensamma, det slitna, det brustna, det sargade och rivna.
Alla vi är alla vi.
På våra röster skall ni känna oss.
De ensamma och brustna.
Stolen som vi sitter i.
Och våra slitna bindslen.
Stödet som trycker mot våra fötter.
Bältet som är spänt runt bröstet.
Alla våra röster.
Vi vistas i de ensamma rummen.
Alla vi har ord som fäster.
Alla vi är jag.
De sargade och frusna.
Vårt bröst är en kör av stumma röster.


72:131, text på kortet: Danvers, Mass. Mass Hospital for Insane. The Hugh C. Leighton Co. Manufacturers, Portland, Me., U. S. A. 25572 Printed in Germany. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009