Det stora läggspelet anländer i en rektangulär kartong vars lock täcks av en bild av det sceneri som skall sammanfogas. De bitar som bildar kanterna har en rakskuren sida och sorteras i högar efter riktning och färgnyans. Mörka partier fogas enkelt samman; så även de ljusa. Linjer löper från en bit till nästa och kan sättas samman till större, långsträckta fält som passas in mot andra linjer. Ovanliga former utgör hållpunkter innanför kanterna och läggs på plats som stomme för det större sceneriet. Den stora kartongens kanter är nötta, skavda och slitna. Bordets yta är åtkomlig under en viss, fastställd tid.8:15, text på kortet: Institute for the Feeble Minded, Enid, Okla. – 10 E. C. Kropp Co., Milwaukee. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009