Uppslagsboken, första bandet, hålls ihop av gummiband och snören. Ett ord understruket. Aerobat (grek. ae’r, luft, bainein, gå), luftvandrare, lindansare; hånfull benämning på person, som hänger sig åt ofruktbara spekulationer (fantast).


9:16, text på kortet: No. 890. Northern Hospital for Feeble-minded, Redfield, S. D. Copyrighted by F. H. Packard. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009