Allt nöts ned och löses upp och skingras. Allt faller isär och vittrar sönder.

Stoftet skall komma att fylla rummen.

Allt förvittrar, allt förflyktigas och skiljs.

Stoftet skall komma att i stora dyner vandra över marken, över träden, över tak och torn.

Allt blir till stoft och mull och grand.

Stoftet, stoftet skall vandra, slipa, nöta, skava, stiga upp mot himlen.

Allt skall bli till skyar, dunster, skir; bli till ett jämnt och sintrat töcken.

Fönstren stängs, sluts till, reglas och kittas.

Allt blir till ett matt, otydligt skymmel.

Himlen vitnar. Marken grånar.

Allt vänds om, sätts samman, hopfogas, falsas och passas.

Allt vänds om och dämpas och blir stillt.

Allt öppnas, löses; allt lyfts av.

Allt förtöjs tätt invid ett annat himmelsstreck, en annan hemvan sträckning.

Allt stannar av, allt upphör, upplåts och lägger till.

Invid en slänt, en brädd, ett bryn, en brink, en rand, en strand.


9:17, text på kortet: Eastern Washington Asylum for the Insane. Published by Spokane Post Card Co., Spokane, Wash. No. 6030. Made in Germany. – – – 17:32, text på kortet: No. 6040-Series B. Eastern Washington Hospital for Insane, Medical Lake, Washington. Lowman & Hanford Co., Pub., Seattle. – – – Stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Hemvist ::: Autor Eter 2009