På filmbilderna ligger de med öronen tryckta mot den frusna flodens matta, vita is. Turbinernas vinande sång ljuder i de tillslutna salar som vilar i det lyckta, stilla, kalla och dunkla djupet. Ytan är märkt av bleka, repade, svagt skiftande spår som gentar landskapets skulpterade, jämnade formationer. Guldgrundens glänsande fält speglar den vita himlens glimmer vilken skiffrar sig i tunna, gråsilverskimrande skivor.

 11:18, text på kortet: Generators – Power House – Bonneville Ore –. – – – 11:19, text på kortet: Generators – Bonneville Dam. Christian 623. – – – 12:20, text på kortet: B8 – Powerhouse at Bonneville Dam. – – – Stora versioner av bilderna här.


Kapten Bonneville erfor emellertid en plötslig och egendomlig förändring av sitt befinnande. Hitintills hade nödvändigheten i att leda expeditionen, och att vidta åtgärder för varje oförutsedd händelse, ansträngt hans tanke till det yttersta, och hållit hela hans organism i spänning och oro. Inte ett enda ögonblick hade hans kraft mattats av, eller hade han känt sig benägen att ge efter. Nu, däremot, då faran var över, och några mils marsch skulle föra dem till vila och överflöd, övergav hans krafter honom plötsligt; och alla hans förmågor, själsliga och kroppsliga, slappnade av. [...] Han kastade sig ned på marken, utan att vilja röra en muskel, uppbjuda en tanke, och föll nära nog ögonblickligen i djup och drömlös sömn. Hans kamrater stannade upp, och slog läger bredvid honom och tillbringade natten där. Nästa morgon vaknade Kapten Bonneville från sin långa och djupa sömn, vederkvickt; och de återtog alla den långsamma färden.


ur Washington Irving, The Adventures of Captain Bonneville, U. S. A., in the Rocky Mountains and the Far West, 1848


Bonneville Dam har fått sitt namn efter Kapten Benjamin Bonneville (1796–1878) som bland annat utforskade stora delar av The Oregon Trail.Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009