Det valvformade, vida, djupa landskapet är ådrat, är marmorerat av skugga och ljus. Fält, vägar, frusna floder bildar tunna, vitskimrande linjer som formar ett geometriskt, symmetriskt, fast, slutet mönster. Vid den inre randen höjer sig ett ciselerat mörker vilket skälver svagt av turbinernas dovt vinande sång. Det höga takets sparrverk stödjer himlens vitskimrande valv som sträcker sig ned mot den väldiga, vidsträckta, plana slätten.

 

 

 
13:21, text på kortet: Generators Wilson Dam. – – – 13:22, text på kortet: Turbines in Interior of Power House of Wilson Dam at Muscle Shoals, Florence, Sheffield, Tuscumbia, Ala. Photo by O. S. Welch. SB-H440 Anderson News Company, Florence, Ala. Genuine Curteich-Chicago ”C.T.Art-Colortone” Post Card (Reg. U.S. Pat.Off.). – – – Stora versioner av bilderna här.


Den 3 december 1921 anländer Henry Ford i sällskap med Thomas Edison till Muscle Shoals, Alabama. Ford säger sig vilja köpa det då ännu ej färdigställda vattenkraftverket och den nitratindustri det är ämnat att försörja. Byggandet av dammen hade påbörjats 1918 strax efter det att Amerika anslutit sig till ententen i Första världskriget och behovet av nitrat därmed ökat. Vid krigets slut går åsikterna isär om vad som skall göras med den ännu inte färdigbyggda dammen. Henry Ford vill köpa den för fem miljoner dollar, dra igång industriverksamhet och bygga en tolv mil lång, linjär stad* längs med floden. Denna stad skall, säger han, snabbt bli en metropol, då han behöver anställa en miljon arbetare vid de industrier han ämnar anlägga vid Muscle Shoals. Kongressen avböjer hans anbud med hänvisning till att inga privata intressen skall få dra fördel av de investeringar som redan gjorts i anläggandet av dammen. Denna färdigställs 1927 till en kostnad av 47 miljoner dollar. Den sträcker sig 1,4 kilometer över Tennesseefloden.


* Idén om den linjära staden återfinns först hos den spanske stadsplaneraren Arturo Soria y Mata (1844–1920). År 1892 lägger han fram ett detaljerat förslag till en linjär stad. Denna börjar byggas två år senare och en etapp står färdig 1904 längs en fem kilometer lång sträcka öster om Madrid. Planen var en 48 kilometer lång stad, men inget mer kom att bli byggt. Efter Sorias död bildades L’Association Internationale des Cités Linéaires av den franske stadsplaneraren Georges Benôit-Lévy. Hans idéer kom att tas upp av främst sovjetiska stadsplanerare, under Stalins femårsplaner, främst bland dem Nikolaj Milutin. En delvis omarbetad, konkret form får den linjära staden i Magnitogorsk, planlagd av den tyske arkitekten Ernst May på 1930-talet. Le Corbusier drömde om en linjär stad som skulle sträcka sig från Atlanten till Uralbergen; korsad av ännu en som skulle knyta samman Nordsjön och Medelhavet.Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009