Stjärnornas glindrande, margfaldiga punkter sitter fästade i oändliga, täta skikt. Skiften, stycken och linjer klingar likmätigt den fint hamrade ton som vidgas och fyller den vidsträckta, skillrande rymden. Den djupt skurna vägen sträcker sig ut mot och skär igenom den skiftande, regnbågsskimrande, svagt välvda horisonten. De stora fartygen drar upp blanka, silvervita fåror ut mot den genomlysliga, ogrumlade himlaranden.

 

 14:23, text på kortet: Generator room of  Alabama Power Company's Martin Dam on the Tallapoosa River upstream from Tallassee, Alabama. The installed capacity of this plant is 213,000 horsepower, the largest hydro plant of the six on the Company's system, which has a total generating capacity of over two million horsepower in hydro and steam plants. Pub. by A. C. Keily Studio, Birmingham, Ala. 86589 Genuine Natural Color. Made by Dexter Press, Inc., West Nyack, N. Y. – – – Stor version av bilden här.


Anläggandet av Martindammen, färdigställd 1926, skapade en av Amerikas största konstgjorda sjöar – Lake Martin. Sjön har ett antal små öar; bland dem Kyrkogårdsön – Graveyard Island – på vilken återfinns en av områdets äldsta kyrkogårdar. Ön är nära nog helt cirkelrund med 25 stegs diameter. Enligt arkiven vilar 21 människor på Kyrkogårdsön. Gravmarkörerna har eroderats och försvunnit. Endast två stycken återstår. Dessa tillhör Molly Bell Dennis, född 28 februari 1891, död 25 januari 1912 och Simeon S. Ray, född 8 februari 1884, död 7 juli 1886. Fem små päronträd växer på ön, skyddade av hönsnät. Stranden har förstärkts med grovt grus, ör och sand och sprängsten.

Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009