Djupt under den blygrå, vattrade sjöns yta reser sig byggnadernas tunga, mörknade former. Trädens gråvita, avskavda grenar stryker mot den sjunkna katedralens ljusglänsande, silvriga, isiga fönster. Stadens plana slätter skälver likmätigt den dova ton som ljuder ur turbinernas raka, slutna, stadiga rader. Vägens band sträcker sig jäms med det svunna, avlägsna djupet och vidare in genom det skillrande, tätnande dunklet.

 

 

 

 18:30, text på kortet: 191–Interior of Power House, Fontana Dam, N. C. © Curt Teich & Co, Ind. 7B-H1997. Interior of the powerhouse of TVA’s Fontana Dam in Western North Carolina. Two generators are installed with a third unit authorized to bring the generating capacity to 202,500 kilowatts. Pillar-like walls and dome are unfinished concrete. Fontana Dam, which rises 480 feet from its base in the little Tennessee River in North Carolina, is one of the largest dams in the world. Genuine Curteich-Chicago »C.T.Art-Colortone» Post Card (Reg. U. S. Pat. Off.) – – – Stor version av bilden här.

Under andra världskriget ökar behovet av aluminium drastiskt. Aluminiumproduktionen ökar, i sin tur, behovet av elektricitet. Mot bakgrund av detta anläggs kraftverket Fontana Dam i början av 1940-talet; därmed översvämmas elvatusen tunnland mark. Bakom den 721 meter långa och 146 meter höga dammen bildas den drygt fyrtio kvadratkilometer stora Fontana Lake. Ettusentrehundra familjer tvingas flytta. Gamla Highway 288 försvinner under sjöns yta. En annan väg börjar byggas, invid dammen. Denna väg skall, sägs det, göra det möjligt för de evakuerade familjerna att ta sig fram till de tjugoåtta begravningsplatser som blivit otillgängliga då vattnet stigit över den gamla vägen. En mil väg färdigställs, en bro och en trettiofem meter lång tunnel. Men vägen slutar vid tunnelns mynning. Fyrtio mil lämnas obrutna. Vägen kallas nu Vägen till ingenstans – The Road to Nowhere.Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009