De stora fartygen stävar fram genom den svarta, bottenlösa, glänsande, skimrande vidden. De glimtande ljusen bildar tunga, svagt skillrande linjer som rister och skälver lätt av maskinrummens djupa sorl. Bogvattnet drar upp raka, täta, blanka, silvervita fåror i de gnistrande, strömmande, vidsträckta, ändlösa fälten. Svallet höjer sig och faller, höjer sig på nytt och faller, höjer sig och stiger över den svagt välvda horisonten.18:31, text på kortet: Interior of Power House, Showing the Giant Generators. T. V. A.’s $115,000,000 Kentucky Dam is Located in Western Kentucky. OC-H 382. Distributed by Wilson's Book & Stationery Store, Paducah, KY. Genuine Curteich-Chicago »C. T. Art-Colortone» Post Card (Reg U. S. Pat. Off.).– – – Stor version av bilden här.

Inför byggandet av den väldiga kraftverksdammen i Kentucky 1944 flyttas 2609 familjer och 3390 gravar. Tre hela samhällen – Johnsonville och Springville i Tennessee och Birmingham i Kentucky – sätts under vatten. Sextio mil vägar försvinner i djupet. Sextiofem nya broar byggs, sju broar byggs om och tre broar höjs. Järnvägen läggs om så att den passerar över dammen. Ettusentrehundra kvadratkilometer mark köps in för dammbygget, varav sexhundrafyrtionio kvadratkilometer kommer att bilda bottnen på den nya, konstgjorda sjön Kentucky Lake.

Källa: Tennessee Valley Authority, The Kentucky Project: A Comprehensive Report on the Planning, Design, Construction, and Initial Operations of the Kentucky Project, Technical Report No. 13 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1951)Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009