Salens kakelklädda tak och golv och väggar glänser som av glas, av glimmer, av slipad kristall. Dess kalla, hårda, fasta, släta, blankvita, glanskade ytor innesluter den vidsträckta, skira, dovt vinande rymden. Dess tunga turbiner står i täta, symmetriska led vars fundament är fästade längs skarvar, falsar, sponter, fogar. De kvadratiska fälten täcks av ett geometriskt mönster där strävor och stöttor bildar fasta, stadiga kolonner.


 19:32, text på kortet: Grand Coulee Dam Washington. The world’s largest generators in a room 680 feet long. During the war this powerplant sent billions of kilowatt-hours of electricity to Northwest industries, and to the famed atomic bomb plant at Hanford, Washington. In coming years power pumps will serve the million-acre Columbia Basin Irrigation Project. 525 Copyright Western Souvenirs Inc. Spokane, Washington. – – – 19:33, text på kortet: Grand Coulee Dam – Washington – In This 680 foot Room are Housed The World’s largest Generators – v-41. – – – 20:34, text på kortet: A generator room 680 feet long at the Grand Coulee Dam 1947 Western Souvenirs 525. – – – 20:35, text på kortet: World’s Biggest Generators. Grand Coulee Dam, Wash. – 211 W. S. Inc. Copyrighted and distributed by Western Souvenirs, Inc., Spokane, Wash. Natural Color Postcard Made in U. S. A. by E. C. Kropp Co., Milwaukee, Wis. – (EEY). – – – 21:36, text på kortet: Through these pumps will flow the water which will irrigate the Columbia Basin – Grand Coulee Dam – Wash. – – – 22:37, text på kortet: Interior West Powerhouse, Grand Coulee Dam. Here are installed nine generators, each with a capacity of 125,000 K. W. – the most powerful in the world. Color photo by H. Wayne Fuller. Pub. by J. Boyd Ellis, Arlington, Washington. – – – 22:38, text på kortet: Bureau of Reclamation Photo 312 – Interior of the Power House, Grand Coulee Dam, Washington. Keenan News Agency, Spokane, Wash. – – – 23:39, text på kortet: Interior West Power House, Grand Coulee Dam. Nine generators, each as large as a house, fills this 685 feet long generator room. Each is driven by a hydraulic turbine using 150 tons of water per second delivered at 145 pound pressure per sq. inch. Pub. by J. Boyd Ellis, Arlington, Wash. 1918. – – – 23:40, text på kortet: Nine of Grand Coulee Dam’s 18 main generators. Distributed only by Smith-Western Co., Inc., Tacoma-Portland. – – – Stora versioner av bilderna här.


Den 21 april 1931 sveper osedvanligt varma och torra vindar österut över Nordamerika från Everett, Washington i norr till Sacramento, Kalifornien i söder. Luftfuktigheten sjunker hastigt och stora, mörka stoftmoln fyller luften. Den torra jorden lyfts upp i väldiga pelare, många av dem mer än femtusen fot höga, och drivs över landskapet, så långt som ut över Atlanten.

Dammstormarna är ett resultat av torka och ensidigt jordbruk och skall komma att upprepas under hela trettiotalet. Tusentals människor tvingas, under The Dust Bowl, lämna sina förstörda hem och till sandmarker förvandlade åkrar. Den storm som i april 1931 drabbar Washington påskyndar planerna på konstbevattning av stora landområden i nordvästra USA. Genom byggandet av en damm i den väldiga Columbiafloden kommer sexhundra tusen tunnland jordbruksmark att kunna ges vatten. Den 16 juli 1933 börjar arbetet som en del av Roosevelts »new deal». Allt kring denna konstruktion är mäktigt, oerhört, storslaget. Betongen som går åt till att bygga dammen har som en av sina ingredienser så kallat aggregat, finkornigt grus. Man hittar sådant grus i mängd på en platå sjuhundra fot upp på strandbrinken vid flodens östra sida. Gruset visar sig vara inmängt med alltför mycket sand och ett sorteringsverk uppförs där tusentals liter vatten, genom stora pumpar uppdraget från floden, var dag sköljer bort den obrukbara sanden. Denna sand kommer så småningom att bilda en ny höjd, en ny ås i landskapet. Sorteringsverket framställer tolvtusen kubikmeter aggregat per dag. Gruset transporteras till dammen genom ett system av fyrtiotre transportband. Ett av dessa band är det största som dittills byggts. Det sträcker sig över floddalen, från öst till väst, på två hängspann, vart och ett 1500 fot långt. Det trettiosex tum breda bandet levererar 700 ton grus till betongblandaren varje timma. Under de nio år det tar att bygga dammen omkommer sjuttiosju arbetare. Ett rykte sprids att de vita mätmarkörer som sitter uppsatta, riktmärken för att dammen skall hållas rak, i själva verket är minnesvårdar över de män som, sägs det, blivit en del av dammen. Uppdämningen av floden skapar en ny sjö. Den mark som skall bli dess botten rensas från träd, från järnvägslinjer, från allt som annars kan flyta upp och bli en fara för sjöfarten eller fastna i dammens vattenintag. De samhällen som sätts under vatten är Peach, Keller, Lincoln, Gerome, Gifford, Inchelium, Daisy, Kettle Falls, Marcus och Boyds. Mellan fyrahundra och femhundra hus försvinner i vattenmassorna. Tusentals gravar, mestadels från gamla indianska gravplatser, flyttas. Tankbilar åker med lass av fiskar, vilkas vandringsleder för evigt stängts. Woody Guthrie anlitas av kraftbolaget för att skriva sånger om deras dammbyggnationer. Han skriver 28 sånger på 30 dagar, bland dem Great Grand Coulee Dam, här framförd av Lonnie Donegan.


Well the world has seven wonders, the travelers always tell:
Some gardens and some towers, I guess you know them well.
But the greatest wonder is in Uncle Sam's fair land.
It’s that King Columbia River and the big Grand Coulee Dam.


She heads up the Canadian Rockies where the rippling waters glide,
Comes a-rumbling down the canyon to meet that salty tide
Of the wide Pacific Ocean where the sun sets in the west,
And the big Grand Coulee country in the land I love the best.


In the misty crystal glitter of that wild and windward spray,
Men have fought the pounding waters and met a watery grave.
She tore their boats to splinters but she gave men dreams to dream
Of the day the Coulee Dam would cross that wild and wasted stream.


Uncle Sam took up the challenge in the year of ’33
For the farmer and the factory and all of you and me.
He said, »Roll along Columbia. You can ramble to the sea,
But river while you're ramblin' you can do some work for me.»


Now in Washington and Oregon you hear the factories hum,
Making chrome and making manganese and light aluminum.
And there roars a mighty furnace now to fight for Uncle Sam,
Spawned upon the King Columbia by the big Grand Coulee Dam.
Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009