Mellan de vidsträckta maskinrummen löper korridorer randade av band av vita lyktor. Deras djupa, välvda, ljusa gångar genomskär den vidsträckta, bländande, höga, blankslipade, ljudande strukturen. Strävpelarnas former bär det väldiga tvärskeppet som höjer sig ovanför salarnas glanskade, glasiga vidder. Raderna av glimmande turbiner formar tunga led ur vilka kraften löper i obrutna, dovt vinande linjer.24:41, text på kortet: Powerhouse Interior – Rocky Reach Dam. C-700 Ektachrome by Clifford B. Ellis. Published by Ellis Post Card Co., Arlington, Washington. – – – Stor version av bilden här.


Vattenkraftverket Rocky Reach är känt för sin 410 meter långa laxtrappa där laxarna kan ta sig förbi kraftverket och vidare uppför floden. Rocky Reach har även installerat ett pump- och rörsystem som hjälper de nyfödda laxarna att ta sig förbi kraftverket, nedför floden och vidare ut i havet. Tjugonio pumpar skapar en konstgjord, mycket kraftig ström ovanför kraftverket. Denna ström lockar de unga laxarna in i en uppsamlingsränna vilken för dem vidare in i ett stålrör med nio fots diameter. Röret passerar genom dammen och vidare femhundra meter ned längs flodens östra brink innan det mynnar ut i vattnet. Resan tar omkring sex till åtta minuter. »Se en lax i ögat» är den slogan med vilken kraftverkets besökscentrum marknadsför sitt fiskobservationsrum. Rummet har fem undervattensfönster som vetter ut mot laxtrappans västra sida. Årligen passerar omkring etthundrafemtio tusen vuxna laxar uppför dammens trappa på sin väg mot lekplatserna längre upp i floden.

Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009