Genom berggrunden skär genomlysande, planade gångar djupare ned i den tunga stenen. Den glänsande, gnistrande strukturens regelbundna stigningar bärs upp av strävpelarnas genombrutna, ljusa former. Det väldiga mittskeppets höga, glanskade, välvda tak återkastar det vitbländande, starka, dovt vinande ljuset. Den speglande vidden bildar en glatt, blankpolerad rymd där hav av glas och kristalliska gångar bryter markens slätter.

 

 

27:46, text på kortet: Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Stornorrfors Kraftstation, Maskinsalen. – – – 27:47, text på kortet: Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Kraftstationen i Stornorrfors, Modell av maskinsalen. – – – 28:48, text på kortet: Statens Vattenfallsverk, Maskinsalen i Stornorrfors kraftstation, Foto: Göran Algård. – – – Stora versioner av bilderna här.


De flesta större svenska vattenkraftverk har sina vattenvägar och sin maskinsal i berg under mark. På så sätt blir underhållsbehovet mycket litet och man undviker problem med isbildning vintertid. Den hittills största utloppstunneln sprängdes i berget för Stornorrfors kraftverk i Umeälven. Tunneln är fyra kilometer lång, 27 meter hög och 16 meter bred. Den brutna bergvolymen uppgick till 1,6 miljoner kubikmeter. Vid Stornorrfors finns även Sveriges längsta laxtrappa där tusentals laxar varje år vandrar upp till sina lekplatser i Vindelälven. Rekordår är, hittills, 2001 då 7089 laxar passerade trappan.

Källa: VattenfallLotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009