Brunnar, rum, trappor, fönster och stolpar ligger spridda längs den välvda, mörjiga, fårade bottnen. Den åldrade staden höljs av tunga, stämplade sigill; dess minnesstenar täcks av mörka mönster av vittrade sprickor. Den långsträckta dalens planade slätter och avslipade höjder löper in mot och över den djupa horisonten. De väldiga träden böjer sig för vattnets silverströmmar; deras täta kronor sveper mot den matta, vita isen.

 

 

 

29:49, text på kortet: Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Kilforsens kraftstation, Maskinsalen. – – – 29:50, text på kortet: Statens Vattenfallsverk. Maskinsalen i Kilforsens kraftstation. Foto: Paul Lindgren. – – – Stora versioner av bilderna här.


Under arbetet med anläggandet av Kilforsens kraftstation, vid Fjällsjöälven, Sollefteå kommun, gör Vattenfall idogt bruk av sin första stora grävmaskin av släpskopemodell – en Marion CF 20 från The Marion Power Shovel Co. i Ohio, USA; en av världens äldsta grävskopetillverkare, etablerad 1884. I tidningen Vi i Vattenfall heter det om denna grämaskin att den har "enbart genom sina dimensioner något av ett urtidsmonstrums overklighet över sig, där den sträcker sin långa hals tvärs över älven och obevekligt äter sig in i dess bädd, för att inte tala om, när den gravitetiskt flyttar på sina 600 ton genom att sätta de 11 m långa och 15 ton tunga fötterna i marken, som skälver under jättekliven". Marion Power Shovel Co. gjorde sig kända för att bygga de absolut största grävmaskinerna; bland dem den mäktiga »The Captain»: 22 våningar hög, totalt 15 000 ton tung, med en skopkapacitet på 300 ton – det tyngsta landfordon som någonsin byggts. »The Captain» togs i arbete den 15 oktober 1965. Dess liv fick ett abrupt slut den 9 september 1991 då den härjades av en ödesdiger brand. En hydraulisk lina hade gått av och hydraulvätska hade läckt ut i maskinens undre del. I samma del fanns elektroniska kontrollpaneler, och öppnandet och stängandet av en strömkrets – en liten gnista – startade branden. (Inuti det utbrända vraket kan man se hur de tjocka balkarna böjts av den intensiva värmen. Väldiga dammar av smält aluminium glänser under skpan.) Under sin livstid kom »The Captain» att flytta 809 300 000 kubikmeter jord, vilket är tre gånger den jordmassa som grävdes undan för Panamakanalen. Marion kom också att bygga de väldiga transportörer på vilka Apolloprogrammets månraketer kördes fram till startplattan. 1997 köptes Marion upp av sin huvudkonkurrent Bucyrus International Inc., ett betydande samgående i jordflyttningsbranschen.

Runt Kilforsens kraftstation växte ett samhälle fram med 1500 invånare, butiker, bibliotek, skola, sjukstuga, schackklubb, Folkets Hus med mera. Idag är samhället borta.Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009