Den gränslösa, vida, djupa rymden fylls av den sjungande, susande, surrande, dova tonen. Turbinernas fasta, glänsande, skimrande, glatta kroppar vilar tungt på sina rundade, blankade piedestaler. Ljuset delar sig i vitbländande, symmetriska knippen vilka fyller det utsträckta, glanskade, dånande rummet. Balkar, stag och stöttor håller den vidsträckta konstruktionen vilken långsamt följer en utstakad och jämnt fastlagd bana.

 

 33:57, text på kortet: Kraftst. Näs (Dalälfven) 4000 HKR. Öfverföras 54 KM. Till Sandviken; 20 000 Volt. Power Station of Näs, (Dalriver) Sweden 4000 H.P. Transmitted 33 Miles at 20 000 Volts. Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (General Electric Co. of Sweden) Westerås ASEA Ser. Kraftst. – – – Stor version av bilden här.


ur antologin Kraftverket i svensk 1900-talslitteratur (under arbete):


KRAFT.


Ingenjören sitter vid hjulet
och läser i juni kväll.
Kraftverket mumlar inåtvänt i turbinerna,
dess lummigt inbäddade hjärta slår lugnt och starkt.
Löven skälva ej ens
i den stora vita björken som står blyg vid betongdammens källa.
Igelkotten går snaskande längs floden.
Brovaktens katt lyssnar hungrigt till fågelsången.
Den ilsnabba tysta kraften sissar långt i hundramila trådar
innan den bullras till i skrytsamma städer.

Så skriver den ständigt inför maskinen och naturen förundrade Harry Martinson i samlingen Natur (1934).

Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009