Vi vandrar genom den stora konstruktionens symmetriska, dovt ljudande, höga, blanka salar. Ett evighetsverk; en ännu omätlig, ändlös struktur som vidgar sig in i de fasta, stilla, mörka, tunga djupen. Turbinernas surrande, drivverkens vinande, klockornas klang mäter den dröjande, fortlöpande,  strömmande tiden. Golv och tak och väggar löper in mot den svagt välvda fond som kantar den genomlysliga, lätt skymlande horisonten.

 

 Stor version av bilden här.

Three Gorges Dam – De tre ravinernas damm – i Yangtzefloden i sydvästra Kina är världens största kraftverksbygge. Dammen är 2335 meter lång, 101 meter hög, 115 meter bred vid basen. Den konstgjorda sjön täcker ett ettusenfyrtiofem kvadratkilometer stort landområde. En och en kvarts miljon människor har tvingats flytta. Trettonhundra platser av arkeologiskt värde har satts under vatten, däribland de hängande kistorna i Shen Nong Gorge. I filmen Stilla liv (2006) skildrar Jia Zhangke två människoöden med anknytning till byn Fengjie, som snart skall vila på sjöbottnen. De kommande vattennivåerna målas på de till förgängelse märkta husen. Det levande minnet är den enda livsplatsen för det som av resten av världen lämnats åt glömskan.

Lotta Lotass ::: Kraftverk ::: Autor Eter 2009