JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
AUGUSTIN MANNERHEIM
LIVSKÄLLA UR DÖDEN SPRUNGEN


1. PROMETHEUS
2. SJÖRESA
3. ANDARNAS SÅNG ÖVER VATTNEN
4. VANDRARENS NATTSÅNG
5. TILL CIKADAN
6. I BREV TILL LOTTE
7. KLÄRCHENS SÅNG
8. TILL MÅNEN 1
9. TILL MÅNEN 2
10. UR ROMERSKA ELEGIER: [INVOKATION], I, III, VI, XX

VIDARE TILL N:O 11
KOLOFON

Augustin Mannerheim (f. 1915) debuterade som poet år 1943 med diktsamlingen Guldlejonet. Han har sedan unga år
översatt dikter av Johann Wolfgang von Goethe — en långvarig valfrändskap. Det är dock först nu som han sammanställt
en volym, Livskälla ur döden sprungen, med ett urval egna lyhörda, musikaliska och rytmiskt noga övervägda
tolkningar av Goethes dikter, där ålderdomliga och moderna tonfall spelar mot varann. Samtliga översättningar i den
nya boken är tillkomna under de senaste åren. För Augustin Mannerheim, en av det svenska språkets mest framstående metriker,
är diktens ljudande dimension oskiljaktig från dikten själv. Det är därför med stor glädje Autor Eter, i samarbete med ellerströms
förlag, presenterar Augustin Mannerheims egna inläsningar av dikterna. Inspelningen gjordes i översättarens hem den 8 februari
2011. — Ljudfilen till varje dikt laddas in automatiskt när den enskilda diktsidan öppnas, där också den tyska originaltexten
återfinns för ögat att följa.