MAGNUS JANSSON
MAGNUS OPUS


1. JANUARI
2. FEBRUARI
3. MARS
4. APRIL
5. MAJ
6. JUNI
7. JULI
8. AUGUSTI
9. SEPTEMBER
10. OKTOBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

KOLOFON
AUTOR ETER

Under år 2008 skrev Magnus Jansson varje dag ett drama, en roman och en diktsamling (i mycket korta format).
Det blev sammanlagt över ettusenetthundra litterära verk med vilka han nu multidebuterar på Autor Eter. MAGNUS
OPUS är en läsares skrift som sätter såväl den egna sensibiliteten som tidens förhärskande genrekonventioner på spel.
MAGNUS OPUS är fullt av litterära ekon, skuggor, speglingar, instämmanden och motsägelser, ett annat slags skrivande
och ett annat slags litterär reflektion där autenticitet och efterhärmning inte låter sig åtskiljas. Om man så vill kan man
se verket som en ofantlig kommentar såväl till skrivandets som läsandets praktik. Läsaren uppmanas att tillgodogöra
sig Magnus Janssons verk i enlighet med den brist på systematik som passar honom eller henne bäst.

Läs mer om MAGNUS OPUS under länken KOLOFON ovan.

MAGNUS OPUS publicerades den 19.9.2011.
Verket innehåller drygt 1.100 sidor uppdelade i tolv böcker.
Varje länk i listan leder till en PDF-fil som går att läsa direkt i webbläsaren (om webbläsaren är konfigurerad
för detta), och som också går att ladda ner till datorn för offlineläsning.