LOTTA LOTASS
NYA DIKTER
© Lotta Lotass, 2011
KONTAKT: autor_eter@ordfabriken.org
ANSVARIG UTGIVARE: Gunnar D Hansson
BILDERNA: I författarens ägo
GRAFISK FORM: Dick Claésson
NYA DIKTER är anpassad för Firefox 3
NYA DIKTER publicerades den 31.10.2011
Autor Eter, 2011