Kunde jag som ljuset fylla
vidsträckta och djupa nejder,
och det höga himlavalvet
låta stråla, glimma, skimra.
Kunde jag som skira strimmor
svepas bort av dunkel skymning.