Kunde jag som tunna skyar
lösas upp mot himlavalvet
och i ändlöst djupa, vida
höjden skingras och försvinna.
Kunde jag som luft och anda
mängas in i tomma rymden.