Kunde jag som havets vågor
svalla in mot fjärran kuster,
där att mot den fasta klippan
brytas till en vitnad bränning.
Kunde jag vid långt avlägsna
stränder dröja, bida, stillna.