Kunde jag som källan rinna
bort bland bäckens silverstrimma,
där att ljuset skyndsamt spegla,
där att dagern hastigt fånga.
Kunde jag som porl och pärla
in bland ljusets strålar kvillra.