Kunde jag som dimman lätta,
lyfta i en skingrad slöja,
stiga upp mot himlavalvets
djupa blå, bidande rymder.
Kunde jag som dis och töcken
lösas upp i skir och solgrand.